Λύση συνεργασίας με Νικόλα Νικολάου

H σχολή ελεύθερης κατάδυσης Bluavventura θα ήθελε να ανακοινώσει την λύση της συνεργασίας με εκ. ελ. Κατάδυσης Νικόλα Νικολάου και να τον ευχαριστήσει για την πολύτιμη 10 χρόνη προσφορά του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *